Yukarı

İZQ GİRİŞİMCİLİK & İNOVASYON MERKEZİ

İzmir’in nitelikli insan kaynağının ortaya koyduğu zekayı, İzmir’in gücü ile birleştirme anlayışından hareketle; “İzmir” ve “IQ” kelimelerinin birleşimiyle “İzQ” markası doğmuştur.

İşbirliği

Paylaşım

Bilgilendirme

İnovasyon

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

Girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak, girişim fikirlerinin ticarileşmesi, büyüme ve uluslararasılaşması amacıyla fon kaynakları, mentorluk, eğitim, etkinlik, network vb. imkanlar sunmak ve girişimcilere yönelik fiziki ortamlar tahsis etmek misyonunu üstlenmektedir.

Detaylı Bilgi >>

İNOVASYON MERKEZİ

Büyük şirketlerin Ar-Ge ve inovasyon merkezlerini İnovasyon Merkezi bünyesine çekerek onlara fiziksel altyapıyı sağlarken, aynı zamanda İzmir’deki üniversiteler ile bu büyük şirketler arasında da bir köprü vazifesi görmektedir.

Detaylı Bilgi >>

ETKİNLİK TAKVİMİ

Tüm Etkinlikler >>

Haberler

Büyüme Hızlandırıcısı Programı

24.08.2020

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UNDP ve Odamız arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında desteklenen İzQ İnovasyon Merkezi projemizin bir faaliyeti olarak 24 Ağustos 2020 tarihinde Büyüme Hızlandırıcı Programı başlatılmıştır. 10 hafta sürecek programa 11 girişim kabul edilmiş olup, program ile büyüme potansiyeline ve motivasyonuna sahip girişimlerin büyüme için gerekli bilgi, deneyim ve ağlara erişimi kolaylaştırılarak büyüme süreçlerinin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Program boyunca girişimciler sahip oldukları veya geliştirmekte oldukları teknolojik, yenilikçi ürünü en hızlı şekilde piyasaya sunmaya veya mevcut koşullarda en hızlı şekilde pazar varlıklarını büyütmeye yönelik pratik bilgiler kazanacaktır.

Kurum Girişim İşbirliği Programı

4.08.2020

C Level Düzeyindeki Yöneticilerine Yönelik düzenlenen “Girişim ve İnovasyon Mentorluğu Eğitimi” ile eşzamanlı olarak “Kurum ve Girişim İşbirliği Programı” yürütülmektedir. Kurum ve Girişim İşbirliği Programının hedefi büyük şirketler ve girişimleri bir araya getiren, kazan-kazan işbirlikleri sağlayan bir inovasyon etkileşim süreci yaratmaktır. Program kapsamında C Level Düzeyindeki Yöneticilerine Yönelik “Girişim ve İnovasyon Mentorluğu Eğitimi”ne katılan şirketlerin dış inovasyon ihtiyaçlarını paylaşarak, uygun girişimlerle eşleştirilmeleri ve en uygun işbirliği modelinin tasarlanması hedeflenmektedir. Bu yöntemle şirketlerin inovasyon süreçleri hız kazanacak ve inovasyon riski azalacaktır. Girişimler ise yeni müşterileri edinerek işlerini büyütecektir.

C Level Düzeyindeki Yöneticilerine Yönelik “Girişim ve İnovasyon Mentorluğu Eğitimi”

1.07.2020

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UNDP ve Odamız arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında desteklenen İzQ İnovasyon Merkezi projemizin bir faaliyeti olarak 1 Temmuz - 20 Ağustos 2020 tarihleri arasında İzmir’deki büyük, kurumsal firmalarının C Level düzeyindeki yöneticilerine yönelik “Girişim ve İnovasyon Mentorluğu Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Eğitime 9 firmadan 12 temsilci katılmıştır. Programının amacı, şirketlerin kurum içi inovasyon projelerini ve dış girişimler ile işbirliklerini kolaylaştıracak mentorluk yeteneklerini geliştirmek olup, eğitimler boyunca teorik bilgiler webcast şeklinde verilmiş, yanı sıra uygulamalı seanslar, deneyim paylaşımı ve vaka çalışmaları da yapılarak bilgilerin pratik ile güçlendirilmesi sağlanmıştır.

Tüm Haberler >>

HAKKIMIZDA

İzQ Girişimcilik Merkezi, İzmir hinterlandındaki girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak, girişim fikirlerinin ticarileşmesi, büyüme ve uluslararasılaşması amacıyla fon kaynakları, mentorluk, eğitim, etkinlik, network vb. imkanlar sunmak ve girişimcilere yönelik fiziki ortamlar tahsis etmek misyonunu üstlenecek bir merkez olacaktır. İzQ Girişimcilik Merkezimizin, kuracağımız İnovasyon Merkezi’nin bir nevi fikir bahçesi olması hedeflerimiz arasındadır.

Detaylı Bilgi

İŞ BİRLİĞİNE HAZIR MISINIZ?

PAYDAŞ KURULUŞLAR