Yukarı

HABERLER

Büyüme Hızlandırıcısı Programı

24.08.2020

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UNDP ve Odamız arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında desteklenen İzQ İnovasyon Merkezi projemizin bir faaliyeti olarak 24 Ağustos 2020 tarihinde Büyüme Hızlandırıcı Programı başlatılmıştır. 10 hafta sürecek programa 11 girişim kabul edilmiş olup, program ile büyüme potansiyeline ve motivasyonuna sahip girişimlerin büyüme için gerekli bilgi, deneyim ve ağlara erişimi kolaylaştırılarak büyüme süreçlerinin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Program boyunca girişimciler sahip oldukları veya geliştirmekte oldukları teknolojik, yenilikçi ürünü en hızlı şekilde piyasaya sunmaya veya mevcut koşullarda en hızlı şekilde pazar varlıklarını büyütmeye yönelik pratik bilgiler kazanacaktır.

Kurum Girişim İşbirliği Programı

4.08.2020

C Level Düzeyindeki Yöneticilerine Yönelik düzenlenen “Girişim ve İnovasyon Mentorluğu Eğitimi” ile eşzamanlı olarak “Kurum ve Girişim İşbirliği Programı” yürütülmektedir. Kurum ve Girişim İşbirliği Programının hedefi büyük şirketler ve girişimleri bir araya getiren, kazan-kazan işbirlikleri sağlayan bir inovasyon etkileşim süreci yaratmaktır. Program kapsamında C Level Düzeyindeki Yöneticilerine Yönelik “Girişim ve İnovasyon Mentorluğu Eğitimi”ne katılan şirketlerin dış inovasyon ihtiyaçlarını paylaşarak, uygun girişimlerle eşleştirilmeleri ve en uygun işbirliği modelinin tasarlanması hedeflenmektedir. Bu yöntemle şirketlerin inovasyon süreçleri hız kazanacak ve inovasyon riski azalacaktır. Girişimler ise yeni müşterileri edinerek işlerini büyütecektir.

C Level Düzeyindeki Yöneticilerine Yönelik “Girişim ve İnovasyon Mentorluğu Eğitimi”

1.07.2020

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UNDP ve Odamız arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında desteklenen İzQ İnovasyon Merkezi projemizin bir faaliyeti olarak 1 Temmuz - 20 Ağustos 2020 tarihleri arasında İzmir’deki büyük, kurumsal firmalarının C Level düzeyindeki yöneticilerine yönelik “Girişim ve İnovasyon Mentorluğu Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Eğitime 9 firmadan 12 temsilci katılmıştır. Programının amacı, şirketlerin kurum içi inovasyon projelerini ve dış girişimler ile işbirliklerini kolaylaştıracak mentorluk yeteneklerini geliştirmek olup, eğitimler boyunca teorik bilgiler webcast şeklinde verilmiş, yanı sıra uygulamalı seanslar, deneyim paylaşımı ve vaka çalışmaları da yapılarak bilgilerin pratik ile güçlendirilmesi sağlanmıştır.

KOBİ’lere Yönelik Mentee Eğitimi ve İnovasyon Yol Haritası Programı

29.06.2020

KOBİ’lere Yönelik Mentee Eğitimi ve İnovasyon Yol Haritası Programımız kapsamında, İnovasyon Mentorluğu Sertifika Programına katılan mentorlarımız 17 KOBİ ile eşleşmiştir. Mentorlarımız ile eşleştikleri KOBİ’ler arasında 20 saat süren mentor-mentee görüşmeleri kapsamında, KOBİ’lere yönelik inovasyon olgunluk seviyesi değerlendirmesi gerçekleşmiş ve KOBİ’lerin “İnovasyon Yol Haritaları” oluşturulmuştur. Program ile KOBİ’lerimizden tekrarlanabilir ve sürdürülebilir bir inovasyon döngüsü başlatmaları hedeflenmektedir.

KOBİ’lere Yönelik İnovasyon Mentorluğu Sertifika Programı

13.04.2020

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UNDP ve Odamız arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında desteklenen İzQ İnovasyon Merkezi projemiz kapsamında, 13 Nisan – 28 Ağustos tarihleri arasında online ortamda “KOBİ’lere Yönelik İnovasyon Mentorluğu Sertifika Programı” gerçekleşmiştir. Deneyimli girişimcilerin ve profesyonellerin yeni girişimcilere tecrübelerini aktarmaları için inovasyon mentorluğu becerilerine katkıda bulunmak, kentimizdeki mentor sayısını arttırmak ve böylece girişimcilerin ve işletmelerin inovasyon yönetim kapasitelerinin arttırılarak daha rekabetçi bir yapıya kavuşmalarını sağlamak amacıyla başlatılan Sertifika Programına, profili İzmir girişimcilik ekosistemi kurumları arasında yer alan melek yatırımcı ağı, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri yöneticileri ve çalışanları ile teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren 17 firma yöneticisi dahil olmuştur. Program; online konu anlatımlarının yer aldığı temel seviye ve ileri seviye modülleri ile programda yetiştirilen mentorların, yenilikçi ürün - hizmetlerden ve yenilikçi düşünce tarzından faydalanma ihtiyacı bulunan, AR-GE, yenilik faaliyetleri yürüten ve/veya katma değerli yeni ürün-servis geliştiren/geliştirmeye istekli KOBİ’ler arasından seçilen mentee’ler ile eşleştirildiği saha uygulamaları bölümlerinden oluşmuştur.

KOBİ'lerde İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Büyüme Eğitimi

27.02.2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UNDP ve Odamız arasında imzalanan işbirliği protokolü ile desteklenen İnovasyon Merkezi Projemiz kapsamında 27-28 Şubat 2020 tarihlerinde “KOBİ'lerde İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Büyüme Eğitimi” düzenlenmiştir. Eğitimin açılış konuşmaları Odamız Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ve UNDP Yetkilisi Güvenç Küçüktok tarafından gerçekleştirilmiştir. Core Strateji Ortağı Jason Lau tarafından verilen eğitimin birinci gününde mikro düzeyde bir fikrin nasıl gelişebileceği, nasıl hayata geçirilebileceği, ikinci gününde makro düzeyde organizasyonun nasıl yenilikçi hale gelebileceği anlatılmıştır.

İnovasyon Merkezi Projemiz Kapsamında Büyük Firmalara Yönelik Düzenlenen Kurumsal Mentor Eğitimi

11.11.2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UNDP ve Odamız arasında imzalanan işbirliği protokolü ile desteklenen İnovasyon Merkezi Projemiz kapsamında 11-12.11.2019 tarihlerinde “Kurumsal ve Mentor Eğitimi” düzenlenmiştir. Eğitimin açılış konuşmaları Odamız Genel Sekreter Yardımcısı Tolga Kale ve UNDP Yetkilisi Ezgi Arslan tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitimin birinci gününde Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü, Fiba Bank Kurumsal Sermaye Fonu Direktörü ve Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin kurumsal yapılarda girişimcilik kavramının ortaya çıkışı, kurumsal firmaların girişimcilik süreçlerine dahil olma süreçleri ve mentorluk kavramı hakkında bilgilendirme yapmıştır. Eğitimin ikinci gününde Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü, Fiba Bank Kurumsal Sermaye Fonu Direktörü ve Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Taylan Demirkaya girişimciliğin ortaya çıkış süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapmıştır. İhsan Elgin ve Taylan Demirkaya’nın sunumları sonrası 4 girişimci proje sunumlarını gerçekleştirmiştir. Girişimcilerin pitching sunumları sonrası eğitime katılan kurumların temsilcileri iki günlük eğitim boyunca öğrendikleri girişimciyi ölçebilecekleri soruları girişimcilere sorma şansı yakalamıştır. “Kurumsal ve Mentor Eğitimi”nin ikinci gününde öğleden sonraki bölümde, PWC Ortağı Özlem Elver Karaçetin Türkiye’de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetleri konulu bir sunum gerçekleştirmiştir. Ayrıca, PWC Türkiye Direktörü İdil Özdoğan İnovasyon Merkezi Projesi ile ilgili bilgilendirme yapmıştır.

DUYURULAR