Yukarı

HAKKIMIZDA

İzQ Girişimcilik Merkezi, İzmir hinterlandındaki girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak, girişim fikirlerinin ticarileşmesi, büyüme ve uluslararasılaşması amacıyla fon kaynakları, mentorluk, eğitim, etkinlik, network vb. imkanlar sunmak ve girişimcilere yönelik fiziki ortamlar tahsis etmek misyonunu üstlenecek bir merkez olacaktır. İzQ Girişimcilik Merkezimizin, kuracağımız İnovasyon Merkezi’nin bir nevi fikir bahçesi olması hedeflerimiz arasındadır.

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, İzmir’in inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşümü vizyonunu temel alan, İzmir’de girişimcilik ve inovasyon farkındalığının artırılması ile ekosisteminin geliştirilmesi hedeflerine sahip bir merkez olup, “İzQ Girişimcilik Merkezi” ve “İzQ İnovasyon Merkezi” olmak üzere iki binada konumlanmıştır. 

Her iki merkezi de çatısı altında toplayan İzQ markası, İzmir’in nitelikli insan kaynağının ortaya koyduğu zekayı, İzmir’in gücü ile birleştirme anlayışından hareketle “İzmir” ve “IQ” kelimelerinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır.

Merkezin öncelikli hedefi, İzmir’de girişimcilik, AR-GE ve inovasyon farkındalıklarının geliştirilmesi ile kapasite gelişimi ve artan bir refah ortamı sağlanmasıdır. 

İzmir;

 8.500 yıllık tarihi ile farklı uygarlıkların ve çok kültürlülüğün merkezi olması, 
 Yılın 300 günü güneşli havaya sahip olması, 
 Uygun yaşam maliyetleri,
 Sıcakkanlı, mutlu, güler yüzlü insanları, 
 Şehir merkezine 45 dakika uzaklıktaki beldeleriyle bir tatil cenneti olması,
 Mavi-yeşil bir coğrafyaya sahip bir eğlence merkezi olması, 
 Avrupa’nın önemli liman kentlerinden biri olması, 
 Yüksek eğitim düzeyi ve nitelikli insan kaynağı, 
 Sektörel zenginliği ve 200’e yakın ülke ile 5 kıtaya ulaşan ticaret ağı, 
 10 Üniversite, 155 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 90 AR-GE Merkezi, 30 Tasarım Merkezi ve 4 Teknopark ile sahip olduğu güçlü bilim ve araştırma altyapısı,

özellikleriyle inovasyon ve girişimcilik için en uygun kent olup, İzmir’in uluslararası düzeyde girişimcilik ve inovasyon ekosisteminde adının yer almasının sağlanması, şehrin sahip olduğu girişimci ruhun ve yeniliğe açıklığın “İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi” ile ortaya çıkarılması ile mümkündür.