Yukarı

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

Girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak, girişim fikirlerinin ticarileşmesi, büyüme ve uluslararasılaşması amacıyla fon kaynakları, mentorluk, eğitim, etkinlik, network vb. imkanlar sunmak ve girişimcilere yönelik fiziki ortamlar tahsis etmek misyonunu üstlenmektedir.

İzQ Girişimcilik Merkezi, İzmir hinterlandındaki girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak, girişim fikirlerinin ticarileşmesi, büyüme ve uluslararasılaşması amacıyla fon kaynakları, mentorluk, eğitim, etkinlik, network vb. imkanlar sunmak ve girişimcilere yönelik fiziki ortamlar tahsis etmek misyonunu üstlenecek bir merkez olacaktır.

Ayrıca İzQ, girişimcilik ekosisteminde aktörler arası hızlı geçiş sağlayan bir koordinasyon görevi üstlenecektir.

İzQ’nun faaliyet alanları şu şekildedir:

  • Girişimcilik ekosisteminden ünlü isimleri İzQ Girişimcilik Merkezi’ne konuk ederek genç girişimciler ile birlikte çalışmalarına olanak sağlanacaktır.
  • İlkokul düzeyinden itibaren girişimcilik konusunda farkındalığı arttırmak üzere çalışmalar yapılacaktır.
  • Öğrencileri, girişimcilik ekosistemine kazandırmak amacıyla çalışmalar yürütülecektir.
  • Startuplara yönelik hızlandırma programları, ticarileşme, büyüme ve küreselleşme desteği sağlanacaktır.
  • Girişimlerin ulusal ve uluslararası teşvikler ve fonlara erişimine aracılık edilecek, başvuruların sağlıklı bir şekilde yapılması ve sonuca ulaşılması konularında destek olunacaktır.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde iş dünyasının en deneyimli profesyonellerini, üniversitelerdeki akademisyenleri girişimciler ile bir araya getirerek mentorluk yapmaları sağlanacaktır.
  • İş kurma, geliştirme, fikir ve patent hakları, proje hazırlama ve daha birçok konuda özel eğitim programları yürütülecektir.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde bir girişim networkü yaratılacaktır.

İzQ Girişimcilik Merkezimizin, kuracağımız İnovasyon Merkezi’nin bir nevi fikir bahçesi olması hedeflerimiz arasındadır. Girişimcilerin, iş dünyasının sorunlarına çözümler üretecekleri projeler geliştirecekleri, problemi hedef alan çözüm odaklı bir merkez olarak tasarlanması temel odak noktalarımızdan birini oluşturmaktadır.

İzQ Girişimcilik Merkezimizin sosyal faydaya yönelik vizyonu çerçevesinde danışmanlık, yönlendirme, mentorluk, finansmana erişim, fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruma, hukuki ve mali danışmanlık ve çeşitli fiziksel ortamların tahsisinin kamusal hizmetler olarak ekosisteme sunulacağı bir anlayış benimsenmiştir.

İzQ Girişimcilik Merkezi, İzmir Kalkınma Ajansı’nın “Fizibilite Desteği” ve “Güdümlü Proje Desteği” ile desteklenmektedir.