Yukarı

İzQ Hızlandırma

Girişimcileri, belirli bir aşamaya yükseltmeye yönelik Büyüme Hızlandırıcısı Programı ile Kurum ve KOBİ İşbirliği Hızlandırıcısı programlarını kapsayan hizmetlerdir.

 

Büyüme Hızlandırıcısı Programı

Ürün-pazar uyumunu yakalamış, internet tabanlı büyümeye uygun teknoloji girişimleri hedeflenmektedir. Hızlandırıcı programı ile büyüme potansiyeline ve motivasyonuna sahip girişimlerin gerekli bilgi, deneyim ve networke erişmesini sağlayarak hızlandırılması amaçlanmaktadır. Program kapsamında girişimlerin mevcut veya en kolay erişebildikleri kaynakları kullanarak en hızlı ve sağlıklı şekilde büyümelerine odaklanılmaktadır.

Girişimler sahip oldukları veya geliştirmekte oldukları (uygulanabilir asgari ürün-‘mvp-minimum viable product’ aşamasına ulaşmış) teknolojik/yenilikçi ürünü en hızlı şekilde piyasaya sunma veya mevcut koşullarda en hızlı şekilde büyütmeye yönelik pratik deneyimleri kazanma imkanına sahip olacaktır. Bu sayede kaynakların en etkin şekilde kullanılarak girişimlerin piyasaya penetrasyonun kolaylaşması hedeflenmektedir.

Kurum ve KOBİ İşbirliği Hızlandırıcısı Programı

Program ile Türkiye’de tedarik zinciri geliştiren global şirketler ve bu tedarik zincirlerine girme potansiyeli olan KOBİ’ler hedeflenmektedir.

Programın amacı KOBİ’lerin global şirketlerin tedarik zincirlerine eklemlenmek suretiyle hızla büyüyecekleri yeni pazarları keşfetmelerini sağlamak ve bu pazarlara girmelerini hızlandırmaktır.

Türkiye’de gerek yerlileştirme politikaları, gerekse kendi şirket stratejilerinin sonucu olarak tedarik zinciri geliştirmek isteyen global şirketlerin en önemli kısıtlarından biri tedarik zincirine eklemlenebilecek KOBİ’ler bulmaktır. Bu alanda potansiyeli olan KOBİ’ler ise genelde mevcut pazarlarında güçlü oldukları için yeni alanlara girerek inovasyon yapma ihtiyacı duymamakta, fırsatların farkında olmamakta, bu süreci yönetecek kapasiteyi haiz olmamakta veya risk almak istememektedir. Program, bu karşılıklı ihtiyacı karşılayarak büyük şirketler ile KOBİ’leri tedarik zinciri içinde buluşturacaktır.