Yukarı

İzQ Akademi

Hedef kitlelere göre özelleştirilmiş eğitim, seminer, konferans, hackathon ve başarı hikayelerinin paylaşımı hizmetleridir.

İzQ Akademi, girişimciler başta olmak üzere, mentorlar, yatırımcılar, akademisyenler, özel sektör çalışanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri gibi pek çok farklı kitleye özelleştirilmiş etkinlikleri organize edecektir.

 • Eğitimler

  Girişimciler başta olmak üzere, mentorlar, yatırımcılar, akademisyenler, özel sektör çalışanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri gibi pek çok farklı kitleye yönelik düzenlenecek eğitimler yerel, ulusal veya uluslararası alanda öne çıkan uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir.

 • Kurum ve Girişim İşbirliği Programı

  Kurum ve Girişim İşbirliği Programı hem İzmir’de bulunan büyük şirketlere hem de tüm ilgili teknoloji girişimlerine hizmet verecektir. Bu program yoluyla büyük kurumlar ve yenilikçi girişimler bir araya getirilerek ortak bir fayda yaratılacak, yeni ürünler, hizmetler ve değerler geliştirme olanağı sunulacaktır.

  Program ile kazan kazan işbirlikleri sağlayan bir inovasyon etkileşim süreci oluşturulacaktır. Program boyunca şirketler dış inovasyon ihtiyaçlarını paylaşarak, uygun girişimlerle eşleştirilecek ve en uygun iş birliği modeli tasarlanacaktır. Bu yöntemle şirketlerin inovasyon süreçlerinin hız kazanması ve inovasyon riskinin azalması, girişimcilerin ise yeni müşteriler edinerek işlerini büyütmesi hedeflenmektedir.

 • KOBİ'ler için Yenilik Yol Haritası Programı 

  Ar-Ge, inovasyon (yenilik) faaliyetleri yürüten ve/veya katma değerli yeni ürün-servis geliştiren/geliştirmek isteyen KOBİ’ler hedeflenmektedir.

  Program dahilinde firmaların mevcut iş hatlarında inovatif adım atabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri sağlayacak olan bir dizi yetkinlik eğitimi verilecek, atölye çalışmaları yapılacak ve mentorluk desteği sağlanacaktır.

  KOBİ’lerin yenilikçi ürün açığı, yeni ürün geliştirmede zayıf olduğu alanlar, karşılaştığı sorunlar ya da gerçek bir iş ihtiyacını çözmeye yönelik inovasyona ilişkin uygulamalarla KOBİ’nin inovatif bir değişime geçmesi planlanmaktadır.

 • Ticarileşme Programı

  En az prototip aşamasında, Ar-Ge’ye dayalı, katma değeri yüksek, yenilikçi bir ürün veya hizmeti olan ve bunu etkin bir şekilde ticarileştirmek isteyen start-up ve KOBİ niteliğindeki firmaları hedefleyen program ile uluslararası düzeyde rekabetçi, katma değeri yüksek yeni ürünler ve markalar oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.

 • Genel Bilgilendirme ve Eğitim

  Geniş bir yelpazede, farklı konu, içerik ve formatlarda düzenlenecek olan, KOBİ’ler ve girişimciler ağırlıkta olmak üzere büyük firmalar, akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve yenilik konularına ilgi duyan tüm ekosistem paydaşlarına açık faaliyetlerdir.

  Yenilik odağında teknik, teknolojik, sektörel, yönetimsel veya kişisel gelişim gibi alanlarda uzmanlık gerektiren konularda, konusunda uzman kişilerin, katılımcılara bilgi ve tecrübelerini aktardığı etkinliklerdir.

  Yenilik ekosistemi paydaşlarının farkındalık ve bilgi seviyesini yükseltmek ve yenilik odaklı kapasite geliştirme süreçlerini desteklemek amaçlanmaktadır.

 • KOBİ Mentorlarının Eğitimi

  Eğitimin hedef kitlesi, daha önce kendi girişimini kurmuş, yönetmiş veya bir KOBİ’de/büyük firmada/çatı ekosistem kuruluşunda inovasyon, girişimcilik, Ar-Ge, üretim gibi alanlarda iş deneyimi olan ve/veya bu tür kuruluşlara benzer alanlarda danışmanlık/mentorluk yapmış uzman kişilerdir.

  Eğitim ile KOBİ’lerin katma değer potansiyeli olan yenilikçi ürün üretme ve ticarileştirme süreçlerini hızlandırmaya ve ürünlerinin pazar istekleri ile senkronize olmasını sağlamaya yönelik destek verecek KOBİ mentorlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 • Kurumsal Firmalar Mentorlarının Eğitimi

  Eğitimin hedef kitlesi İzmir’de bulunan, iç ve/ veya dış inovasyon yapmak isteyen büyük şirketlerdir. Şirketlerin Strateji, İş Geliştirme ve Ar-Ge departmanı çalışanlarından ve departman yöneticilerden katılım beklenmektedir.

  Eğitim ile şirketlerin iç inovasyon projelerini ve dış girişimlerle işbirliklerini kolaylaştıracak mentor ve elçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Hem dış hem de iç inovasyon yöntemleri ve yaklaşımlarıyla eğitilecek bu mentorlar, şirketlerin hem dışarıdaki hem de içerideki projelerde inovasyon yapmasını kolaylaştıracaktır.

 • Hackathon

  Katılımcıların küçük gruplar halinde yarıştığı ve belirli alan ve kaynaklar yardımıyla yazılım, donanım veya üretim planları alanlarında uzun soluklu, açık inovasyon süreçlerinin desteklenerek ve farklı paydaşların bir araya gelerek yeni fikirlerin geliştirildiği, sorunlara çözüm bulunduğu ya da mevcut ürünlerin iyileştirildiği etkinliklerdir.

 • Ekosistem Başarı Hikayeleri Konferansları / Girişimcilik Seminerleri/Bilgilendirme Toplantıları                                                                                                Ar-Ge, girişimcilik ve yenilik alanlarında ilham veren, özendiren konuşmacıların konuk olarak katılacağı etkinliklerdir. Ulusal veya uluslararası çapta yenilik konusunda başarılı olmuş firmalar, önemli çalışmalar yürüten akademisyenler/ araştırmacılar, girişimciler başarı öykülerini ve deneyimlerini paylaşacaktır.