Yukarı

İNOVASYON MERKEZİ

Büyük şirketlerin Ar-Ge ve inovasyon merkezlerini İnovasyon Merkezi bünyesine çekerek onlara fiziksel altyapıyı sağlarken, aynı zamanda İzmir’deki üniversiteler ile bu büyük şirketler arasında da bir köprü vazifesi görmektedir.

İnovasyon Merkezimiz ile temel odağımız; büyük şirketlerin Ar-Ge ve inovasyon merkezlerini İnovasyon Merkezimize çekerek onlara fiziksel altyapıyı sağlarken, yanısıra merkezimizin İzmir’deki üniversiteler ile bu büyük şirketler arasında bir köprü vazifesi görmesi hedeflenmektedir. Böylece büyük şirketlerin nitelikli eleman ihtiyacını üniversiteler üzerinden sağlaması, üniversitelerin en iyi şekilde yetiştirdikleri Ar-Ge personeli ve nitelikli personelin büyük şirketler bünyesinde proje geliştirmelerinin önünün açılması amaçlanmaktadır.

Yine girişimciler ile büyük şirketlerin eşleşmeleri İnovasyon Merkezi bünyesinde sağlanacaktır. Girişimcilik ekosisteminin en büyük eksikliği olan büyük firma-yeni girişim etkileşimini yaratmayı, büyük şirketin bünyesindeki bir soruna bir girişimci tarafından çözüm üretilmesi modeli de yine İnovasyon Merkezimiz bünyesinde hayata geçecektir. 

Ayrıca, üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin büyük şirketler ile projeler geliştirmesi, üniversite-iş dünyası işbirliğinin etkin bir şekilde uygulanması İnovasyon Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecektir.   

İzmir’de bulunan şirketlerin inovasyon merkezi kurması için kuracağımız İnovasyon Merkezi’nin hem kuruluş aşamasında destek vermesi, hem de kurulduktan sonra merkez içinde temsilinin bulunması önemlidir. Dünyada bu tür merkezler, şirketlerin Ar-Ge politikasında önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Bu tip mekan ve hızlandırıcı programları artık şirketlerin Ar-Ge bütçelerinin de parçasıdır. Bu açıdan kuracağımız merkezin sunacağı içerik, teşvik ve link ile uluslararası şirketlerin Ar-Ge süreçlerinde İzmir’i inovasyon merkezlerinden biri haline getirirken, İzmir ve Ege bölgesindeki şirketlerin inovasyon ve Ar-Ge yapılanması ve yatırımlarına da yön verecektir.

Şirketlerin inovasyon yatırımların finansal geri dönüşleri günümüzde şirketler ve verimlilik açısından ele alınmaktadır. Burada şirketlerin ne miktarda inovasyona para yatırdığından çok, hangi yöntemleri kullandığı önemsenmektedir. Bu noktada da geleneksel Ar-Ge yöntemleri yerine açık inovasyon, tasarımsal düşünme, hızlandırma programları, sistemsel tasarımlar tercih edilmektedir. Bu açıdan kollektif oluşumlar teşvik edilmektedir. Ülkemizde bu konuda farklı şirketlerin ortak kurabileceği Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine teşvik imkanı getirilmiştir. Kuracağımız merkez, bu noktada eksik kalan bir alanı da hem mekansal hem de içerik olarak dolduracak ve şirketlerin ve ekosistemin inovasyon harcamalarını nasıl yapması gerektiği yönünde de bilgilendirici ve yön veren bir rolde olacaktır.

İnovasyon Merkezi bünyesinde öğrencilerin, girişimcilerin 3D Max, visual art, arttırılmış gerçeklik, yapay zeka uygulamalarından oluşan, çeşitli teknolojik görseller ve teknolojiler aracılığıyla çeşitli bilimsel bulgular, bilim-sanat alanında başarı hikayelerinin yer alacağı bir teknolojik deneyim ortamının sunulması hedeflenmektedir.

Avrupa Birliği’nin Bölgesel Güven Fonu (MADAD Fonu) kapsamında desteklenen Türkiye Dayanıklılık Projesi kapsamında İzmir’de “Yenilik (İnovasyon) Merkezi” kurulması programa alınmış olup buradan hareketle, İnovasyon Merkezimiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve UNDP arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.